Pustina a bažina

Suchá cesta, prach se zvedá
Stopy mizí, clona šedá
Lidé, stíny, karavana
Žádné stromy, šedá vrána

Nad hlavami supi krouží
Jejich žrádlo jen se plouží
Není voda, není jídlo
Jenom málo toho zbylo

Odešli už všichni jinam
Kde má žití ještě význam
Pohled na pustinu bolí
Pokrytou prachem a solí

REF 1
Dvacet let už nepršelo – sucho, jenom sucho
Jen máloco vydrželo – sucho, jenom sucho
Rodnou zemi opustilo – sucho, jenom sucho
Ticho se tu rozhostilo – sucho, jenom sucho

O kus dál zas voda plení
Krajina se rychle mění
Díky hrůze každodenní
Už to místo k žití není

Bouře, kroupy, hromobití
Na chvíli zas slunce svítí
Vody je tu všude dost
Nezůstal však žádný most

Z města zůstaly ruiny
Kolem nich jenom bažiny
Orkány a tornáda
Lidstvo se už rozkládá

REF 2
Není den kdy nepršelo – voda, jenom voda
Jen máloco vydrželo – voda, jenom voda
Rodnou zemi opustilo – voda, jenom voda
Bahno trosky zavalilo – voda, jenom voda

Malé kusy hezké země
Kde je ještě lidské plémě
Vedou se však věčné boje
o poslední zbylé zdroje

Kolem Země satelity
Tiše měří kalamity
Mají data, analýzy
Znají důvod paralýzy

Z lidí už tu nikdo není
Příroda si sama změní
Katastrofu vytvořenou
V rovnováhu zaslouženou

REF 3
Není den kdy nemyslelo…
Lidstvo aby vydrželo…
K rodné zemi navrátilo…
Obilí zas zasadilo…

O TEXTU

Apokalyptická vize blíže nedefinované budoucnosti… Jeden nikdy neví, jak je to s tím globálním oteplováním, takže to může být třeba takto 🙂